Volta GR
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2
 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια – κάμπινγκ

 

   Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, το οποίο λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, που συγκεντρώνουν ποσοστό ετήσιας πληρότητας ίσο ή ανώτερο του οριζόμενου, για την αντίστοιχη περιοχή.

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν το βασικό εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής, καθώς και να διαθέτουν σωστό φωτισμό. Επίσης πρέπει να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
Οι τιμές τους διαμορφώνονται, ελεύθερα. Πρέπει, όμως, να αναρτώνται, σε κάθε δωμάτιο.
   Στα κάμπινγκ, πρέπει να αναρτώνται κατάλογοι, με τις τιμές διαμονής, στην είσοδό τους. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
   Για να αποδείξουμε ότι ο ξενοδόχος ή ο ιδιοκτήτης του δωματίου ή του κάμπινγκ, δεν τήρησαν τη συμφωνία τους, μαζί μας, πρέπει να υπογράψουμε, μαζί τους, μια γραπτή σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται, αναλυτικά, τόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και οι χρεώσεις. Επειδή αυτό είναι δύσκολο, όταν το κατάλυμα βρίσκεται, σε άλλη περιοχή, από αυτήν του τόπου διαμονής του Καταναλωτή, καλόν είναι να ζητούμε να μας αποσταλεί η σύμβαση ταχυδρομικά ή με fax, πριν πληρώσουμε την προκαταβολή.

   Εάν και αυτό είναι αδύνατο τότε, αναγράφουμε τους όρους, στο έμβασμα της προκαταβολής. Η είσπραξη της προκαταβολής αποτελεί έμμεση αποδοχή των όρων, που αναγράφονται στο έμβασμα.

    Καλό θα είναι στην αποστολή της προκαταβολής να αναγράφουμε στοιχεία του δωματίου που κλίσαμε (π.χ. 3/κινο με μπάνιο σε όροφο και βλέπει θάλασσα με τηλ. TV και ελεύθερη χρήση χόρων)  και ή και ακόμα στοιχεία από που το βρήκαμε. Π.χ. (βάση του site σας www.---.gr ή του απρόσεκτους που θα έχουμε αντίτυπο). 
-----------------------------------------------------------------------
Ξενοδοχεία

   Οι τιμές, στα ξενοδοχεία, διαμορφώνονται, ελεύθερα. Όμως, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να αναρτούν θεωρημένους, από τον ΕΟΤ, τιμοκαταλόγους, σε κάθε δωμάτιο, στους οποίους πρέπει να αναγράφεται η τιμή του δωματίου, με τις σχετικές προσαυξήσεις. Επίσης, το ξενοδοχείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο, με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Η χρέωση των τηλεφωνημάτων, στο ξενοδοχείο, διαμορφώνεται ελεύθερα.

   Ο ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου, σε κάθε πελάτη, καθώς και να απαντά, μέσα σε τρεις ημέρες, τηλεφωνικά ή γραπτά, σχετικά με την αποδοχή ή όχι παραγγελιών ενοικιάσεως δωματίων. Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει, στους πελάτες, τις ανέσεις, που διαφημίζει, όπως π.χ. πισίνα, εγκαταστάσεις γυμναστικής, νυχτερινό κέντρο, κ.λπ. Δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή, μέχρι 25% της συνολικά συμφωνημένης τιμής. Ο πελάτης, που παρήγγειλε δωμάτια και δεν τα χρησιμοποίησε, οφείλει αποζημίωση, στον ξενοδόχο, το 1/2 της συμφωνημένης τιμής. Απαλλάσσεται, όμως, από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, εάν προειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ξενοδόχος πρέπει να επιστρέψει την προκαταβολή, που τυχόν έχει λάβει, από τον πελάτη.
   Η ενοικίαση δωματίου θεωρείται ότι γίνεται, για μία ημέρα, εκτός εάν υπάρχει άλλη ρητή συμφωνία, μεταξύ του πελάτη και του ξενοδόχου. Η ενοικίαση ανανεώνεται, για την επόμενη ημέρα, εφόσον ούτε ο ξενοδόχος ούτε ο πελάτης ειδοποιήσουν, από την προηγούμενη ημέρα, ότι λήγει η μίσθωση.
   Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει δεν είναι διαθέσιμο, υπάρχει υποχρέωση του ξενοδόχου να εξασφαλίσει τη διαμονή μας, σε άλλο ξενοδοχείο, της ίδιας τουλάχιστον τάξεως, το οποίο να βρίσκεται στην ίδια πόλη και να διαθέτει τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής, όπως αυτές που διαφημίζει, για το δικό του ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα, οφείλει να καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς και την τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής. Εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό, ο ξενοδόχος πρέπει να μας αποζημιώσει, με το σύνολο του συμφωνημένου τιμήματος διαμονής.
   Ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη, για τυχόν απώλεια ή κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων μας, μόνο αν τα παραδώσουμε, προς φύλαξη, λαμβάνοντας απόδειξη. Για τα λοιπά αντικείμενα, ο ξενοδόχος ευθύνεται, εκτός εάν η ζημία ή η απώλειά τους οφείλεται, σε αμέλεια του πελάτη ή των επισκεπτών του, ή αν οφείλεται, σε ανωτέρα βία (π.χ. σεισμό, πυρκαγιά).

    Καλό θα είναι στην αποστολή της προκαταβολής να αναγράφουμε στοιχεία του δωματίου που κλίσαμε (π.χ. 3/κινο με μπάνιο σε όροφο και βλέπει θάλασσα με τηλ. TV και ελεύθερη χρήση χόρων)  και ή και ακόμα στοιχεία από που το βρήκαμε. Π.χ. (βάση του site σας www.---.gr ή του απρόσεκτους που θα έχουμε αντίτυπο). 
-----------------------------------------------------------------------
Ταξιδεύοντας με τρένο

Οι συγκοινωνίες μέσω του σιδηροδρόμου, στην Ελλάδα, διενεργούνται, αποκλειστικά από τον Ο.Σ.Ε., ο οποίος είναι δημόσια επιχείρηση και η λειτουργία του διέπεται, από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο. Ο Ο.Σ.Ε. εξέδωσε χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή, στον οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες του οργανισμού και γίνεται αναφορά, στα δικαιώματα του Σιδηροδρόμου και των Επιβατών.

Εάν ματαιωθεί το ταξίδι μας, με το τραίνο, επιστρέφεται στο ακέραιο το αντίτιμο του εισιτηρίου ή των κομίστρων αποσκευών που έχουμε καταβάλει, εφόσον η ματαίωση οφείλεται, σε υπαιτιότητα του ΟΣΕ ή σε ανωτέρα βία. Αν η μη πραγματοποίηση της σιδηροδρομικής μεταφοράς οφείλεται σε επιθυμία του επιβάτη ή σε υπαιτιότητά του, τότε δικαιούμαστε να ζητήσουμε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, με τα ακόλουθα ποσοστά παρακράτησης, υπέρ του Ο.Σ.Ε.: α) εάν η αίτηση επιστροφής υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την αναχώρηση, 20%, β) αν η αίτηση υποβληθεί την ημέρα του ταξιδιού και πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, 30% και γ) μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας 50%. Η παρακράτηση, όσον αφορά το κόμιστρο, για τις αποσκευές, είναι 20%.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάργησης αμαξοστοιχίας (με την οποία ισοδυναμεί και η καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών), δεν παρέχεται το δικαίωμα στον επιβάτη να αξιώσει αποζημίωση. Μπορούμε, όμως: α) να διακόψουμε το ταξίδι μας και να ζητήσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, για το τμήμα της διαδρομής, που δεν πραγματοποιήθηκε β) να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, με το επόμενο δρομολόγιο ή γ) να επιστρέψουμε, ατελώς, με το πρώτο τραίνο, στην αφετηρία και να αξιώσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, εάν σημειωθεί καθυστέρηση της αμαξοστοιχίας και απώλεια της ανταπόκρισης, ο Ο.Σ.Ε. οφείλει να φροντίσει την προώθηση του επιβάτη, που επιθυμεί να συνεχίσει το ταξίδι του, με άλλη αμαξοστοιχία.

Αν υπάρξει βλάβη ή απώλεια των αποσκευών χειρός, αυτών δηλ. που μεταφέρονται από τον επιβάτη, δεν υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε. για καταβολή αποζημίωσης, παρά μόνο όταν αποδεικνύεται υπαιτιότητα του Ο.Σ.Ε. Για τις "εγγεγραμμένες αποσκευές" υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε., η οποία αρχίζει, από την παραλαβή τους, στο γραφείο αποσκευών και περαιώνεται, με την παράδοσή τους στους δικαιούχους. Ειδικότερα, για μερική ή ολική απώλεια των αποσκευών, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει την πραγματική αξία τους, όταν αυτή αποδεικνύεται, και μέχρι του ποσού των 1,20 ευρώ, ανά κιλό. Εάν δεν αποδεικνύεται η αξία τους, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει μέχρι 0,60 ευρώ, ανά κιλό. Επίσης, επιστρέφονται τα κόμιστρα. Σε περίπτωση βλάβης των αποσκευών, ο επιβάτης αποζημιώνεται, για τη μείωση της αξίας τους. Αποζημίωση δικαιούται ο επιβάτης, επίσης, στην περίπτωση που καθυστερήσει η παράδοση των αποσκευών. Αλλά και στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης αυτοκινήτου, ο Ο.Σ.Ε. οφείλει αποζημίωση, η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί το κόστος τη μεταφοράς του. Εάν υπάρξει ολική ή μερική απώλεια του μεταφερόμενου αυτοκινήτου, η αποζημίωση, που καταβάλλεται, στον ιδιοκτήτη του, υπολογίζεται, σύμφωνα με την αξία του, κατά την ημέρα του ατυχήματος.
-----------------------------------------------------------------------
Ταξιδεύοντας με πλοίο

 

Όταν χρησιμοποιούμε τα ακτοπλοϊκά μέσα συγκοινωνίας, πρέπει να βρισκόμαστε, τουλάχιστον, μία ώρα πριν την αναχώρηση, στο χώρο επιβίβασης του πλοίου. Αν δεν προλάβουμε τον απόπλου του πλοίου, δεν δικαιούμαστε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, αφού φέρουμε την ευθύνη, για τη μη έγκαιρη προσέλευση, στο χώρο επιβίβασης.

Εάν θελήσουμε, για οποιοδήποτε λόγο, να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και ειδοποιήσουμε, εγκαίρως, τον ταξιδιωτικό πράκτορα, δικαιούμαστε επιστροφή του 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου. Οι αποσκευές, που δικαιούται να μεταφέρει κάθε επιβάτης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά τα 50 κιλά βάρους.

Εάν καθυστερήσει να αναχωρήσει το πλοίο μας, δικαιούμαστε κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής. Επίσης, μπορούμε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να ζητήσουμε να μας επιστραφούν τα χρήματά μας, όπως και να διεκδικήσουμε αποζημίωση, στα πολιτικά δικαστήρια, αν έχουμε υποστεί υπερβολική ταλαιπωρία ή ζημία.

Εάν μείνουμε εκτός πλοίου, παρόλο που έχουμε "κόψει" εισιτήριο, λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, ειδοποιούμε, αμέσως, το τοπικό λιμεναρχείο. Η λιμενική αρχή θα καλέσει τον εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη, κατά του πράκτορα, που εξέδωσε το εισιτήριο και κατά του πλοιοκτήτη, όπως και κατά του πλοιάρχου, σε περίπτωση, που διαπιστωθεί μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Πέρα από τις ποινικές κυρώσεις, η λιμενική αρχή μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αφαιρεθεί, από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, η άδεια σκοπιμότητος δρομολόγησης του πλοίου. Σε περίπτωση, που έχουμε κλείσει θέση, με καμπίνα και βρούμε τη θέση μας κατειλημμένη, μπορούμε να υποβάλλουμε μήνυση, στις λιμενικές αρχές, καθ' ότι η διπλή κράτηση καμπίνας λογίζεται, ως υπεράριθμη κράτηση εισιτηρίου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες θα πρέπει, για κάθε παράπονο να απευθύνονται, στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου. Μετά το τέλος του ταξιδιού, ο επιβάτης μπορεί να απευθυνθεί στις λιμενικές αρχές ή στην πλοιοκτήτρια εταιρία. Η τελευταία δεν ευθύνεται, για τυχόν καθυστέρηση ή αλλαγή του δρομολογίου, αν αυτό οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολή του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν π.χ. το πλοίο βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή, όπου έχει προκληθεί ναυάγιο.

Εάν μεταφέρουμε το αυτοκίνητό μας, με το πλοίο, είμαστε υπεύθυνοι, για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του, στο πλοίο. Εάν, κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, συμβεί κάποια σύγκρουση, με άλλο αυτοκίνητο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν καλύπτεται, από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Εάν, όμως, το αυτοκίνητό μας υποστεί κάποια βλάβη, από κακό χειρισμό του πλοιάρχου, ενόσω βρίσκεται φορτωμένο, δικαιούμαστε αποζημίωση, από την πλοιοκτήτρια εταιρία.

Τέλος, εάν μεταφέρουμε μεγάλα χρηματικά ποσά, αντικείμενα αξίας ή άλλα τιμαλφή, έχουμε τη δυνατότητα να τα παραδώσουμε στο λογιστήριο του πλοίου, για φύλαξη. Σε περίπτωση που αυτά κλαπούν, έχουμε δικαίωμα αποζημίωσης, ίσης με την αξία τους.

Σχ.Σ. Το Ελληνικό κράτος εδώ και δύο χρόνια προσπαθεί να φτιάξει νομοσχέδιο για τα πλοία, έτσι αυτά που υπάρχουν στην ΕΟΚ θα πρέπει να ξέρουμε ότι θέλουν πολύ τρέξιμο και δικαστήρια.

-----------------------------------------------------------------------

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων, για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών, που ταξιδεύουν, αεροπορικώς. Η αεροπορική εταιρία, που εκτελεί την πτήση, με την οποία ταξιδεύουμε, ευθύνεται, για να μεταφέρει εμάς και τις αποσκευές μας και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματά μας.  

Άρνηση επιβίβασης
Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρία πρέπει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές, για να παραιτηθούν, από τις θέσεις τους, προσφέροντάς τους άλλα οφέλη, όπως η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει) και της εξασφάλισης εναλλακτικού τρόπου μετάβασης, στον τελικό προορισμό. Εάν δε θέλουμε να παραιτηθούμε, εθελοντικά, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση:

250 ευρώ, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.,

400 ευρώ, για πτήσεις, μεγαλύτερης απόστασης, στο εσωτερικό της Ε.Ε.,

400 ευρώ, για πτήσεις, μεταξύ 1500 χλμ. και 3000 χλμ., εκτός Ε.Ε.,

600 ευρώ, για πτήσεις, πάνω από 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.

  Η αεροπορική εταιρεία οφείλει, επίσης, να μας εξασφαλίσει:

Την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου μας και με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό χρειάζεται ή της δυνατότητας μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε.

Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

Ακύρωση
Όποτε ακυρώνεται η πτήση μας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας προσφέρει:

Την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας και με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό χρειάζεται ή της δυνατότητας μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε.

Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

  Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας αποζημιώσει, με τα προαναφερθέντα ποσά, για την άρνηση επιβίβασης, εκτός εάν μας ενημερώσει, εκ των προτέρων και εγκαίρως και μας προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες μεταφοράς, οι οποίες, όμως, δε θα διαφέρουν, χρονικά, από την αρχική μας συμφωνία.

Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Μεγάλες καθυστερήσεις
Άμεση αγωγή
Εάν κάνουμε τον έλεγχο των εισιτηρίων (check-in), για οποιαδήποτε πτήση, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων "τσάρτερ", από αερολιμένα της Ε.Ε. ή προς αερολιμένα της Ε.Ε., από χώρα εκτός Ε.Ε., εφόσον η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρία της Ε.Ε. και εάν υπάρξει καθυστέρηση της πτήσης

2 και πλέον ωρών, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.,

3 και πλέον ωρών, για μεγαλύτερης απόστασης πτήσεις, εντός της Ε.Ε.

3 και πλέον ωρών, για πτήσεις, μεταξύ 1500 και 3500 χλμ., εκτός Ε.Ε.

4 και πλέον ωρών, για πτήσεις πάνω από 3500 χλμ., εκτός της Ε.Ε.,

η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας παράσχει γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις.

  Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση, προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει). Εάν δε μας παρασχεθούν τα παραπάνω, πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Μπορούμε να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας, στην αεροπορική εταιρεία, από την οποία αγοράσαμε το εισιτήριο, ή στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση, σε περίπτωση, που δεν είναι ίδια.

Αποσκευές
Μπορούμε να διεκδικήσουμε έως και 1000 SDR, (1 SDR = 1,18) ευρώ για τις ζημίες, που μας προκάλεσε η μερική ή η πλήρης καταστροφή, η απώλεια ή η καθυστέρηση των αποσκευών μας, σε πτήση, που εκτελείται, από αεροπορική εταιρεία της Ε.Ε., ανά την υφήλιο. Εάν η αεροπορική εταιρεία δε συμφωνεί με τις απαιτήσεις μας, μπορούμε να προσφύγουμε, στη δικαιοσύνη. Οι απαιτήσεις μας, πρέπει να υποβληθούν, γραπτώς, εντός 7 ημερών από την επιστροφή μας. Για τις καθυστερημένες αποσκευές, πρέπει να υποβάλλουμε το αίτημά μας, εντός 21 ημερών, από την επιστροφή των αποσκευών.

Μπορούμε να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας, στην αεροπορική εταιρεία, από την οποία αγοράσαμε το εισιτήριο, ή στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση, σε περίπτωση, που δεν είναι ίδια.

Τραυματισμός και θάνατος λόγω ατυχήματος
Μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις, για τραυματισμό ή θάνατο, συνεπεία ατυχήματος, σε πτήση οποιαδήποτε αεροπορικής εταιρείας της Ε.Ε. Έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε προκαταβολή, για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών μας αναγκών. Εάν η αεροπορική εταιρεία δε συμφωνεί με την απαίτησή μας μπορούμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, είτε εναντίον της εταιρίας, από την οποία αγοράσαμε το εισιτήριό μας ή από την εταιρία, που εκτελεί πτήση.

Οργανωμένα ταξίδια Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιωμάτων, μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις, από το ταξιδιωτικό πράκτορα, εφόσον δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες, που έχουμε συμφωνήσει εντός της Ε.Ε., ανεξάρτητα του προορισμού μας. Οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών δεν εφαρμόζονται, σε περιπτώσεις, ανωτέρας βίας, π.χ. θεομηνίες, απεργίες κ.λπ. 

_____________________________________________________________
Ταξιδεύοντας με το Volta GR  και συνταγές από το volta Koyzina

 
  There have been 33961 visitors (60566 hits) concertedly on this site!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=