Volta GR
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3
 

Διακοπές με σκάφος

Οι διακοπές με σκάφος αναπτύσσονται συ­νεχώς τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τούς με σκάφη αναψυχής.

Ωστόσο, τα περιθώρια ανάπτυξης του εγχώριου θαλάσσιου τουρισμού είναι πολύ μεγαλύτερα, αν μάλιστα λάβουμε υπ όψιν τα φυσικά συγκριτι­κά πλεονεκτήματα (γεωγραφική θέση, κλιματο­λογικές συνθήκες κ.ά.)  που διαθέτει η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Άλλωστε, οι ελκυστικές τιμές που υπάρχουν στην αγορά, επιτρέπουν σε όλους να ναυλώ­σουν σκάφος, με ή χωρίς πλήρωμα.

 Η πραγματικότητα αυτή, όμως, δεν είναι ευρέως γνωστή στους Έλληνες. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι η επιλογή του να περάσεις τις δι­ακοπές σου με σκάφος κοστίζει πολύ λιγότερο από τον κλασικά τρόπο διακοπών. Αν υπολογίσει κανείς τις δαπάνες που θα έχει επιλέγοντας τον κλασικό τρόπο διακοπών (έξοδα μετακίνησης με πλοία, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, διαμονή σε ξενοδοχείο, ενοικίαση αυτοκινήτου κ.λπ.) και τις συγκρίνει με τις δαπάνες από την ενοικίαση ενός σκάφους, μπορεί εύκολα να καταλήξει στο παραπάνω συμπέρασμα. Γιο παράδειγμα, για μια παρέα    6 έως 10 ατό­μων, που θα προτιμήσει να κάνει διακοπές με σκάρος για μια εβδομάδα, το κόστος κάθε ημέρας ανά άτομο υπολογίζεται σε περίπου 30 - 50 ευρώ, δηλαδή η κατά μέσο όρο δαπάνη που απαιτείται «συνήθως» για να εξασφαλίσει μόνο τη διαμονή του σε ξενοδοχείο. Η τιμή του ναύλου περιλαμβάνει όλο τον απα­ραίτητο εξοπλισμό του σκάφους (ηλεκτρονικά όργανα, σωστικό, ιματισμό, κουζινικά). Ωστόσο, στην τιμή ενοικίασης δεν περιλαμβάνεται το πε­τρέλαιο πλεύσης, το κόστος του οποίου, πάντως, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, όταν για παράδειγμα ένα σκάφος 12 μέτρων καταναλώνει περίπου 60 λίτρα σε μια εβδομάδα (επομένως το κόστος δεν ξεπερνάει τα 60 – 100 ευρώ). Πάντως, για όσους δεν έχουν ιδιαίτερη έφεση ή τη διάθεση να κουμαντάρουν οι ίδιοι ένα ιστιο­φόρο, υπάρχουν και τα επανδρωμένα σκάφη με μόνιμο πλήρωμα.

Η κάθε εταιρεία, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις όλων των πελατών, έχει διαφορο­ποιημένη τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με τον τύπο, την παλαιότητα, τον εξοπλισμό, τη χρονική περίοδο και προσφέρει ειδικές εκπτώσεις στους τακτικούς πελάτες της. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιαματικές Πηγές

Πολιχνίτος
Οι ιαματικές πηγές του Πολιχνίτου α­ναβλύζουν σε απόσταση 1,5 χιλιομέ­τρου από την ομώνυμη κωμόπολη που αποτελεί στολίδι της Λέσβου. Τα νερά προέρχονται από πολλές πηγές, μέσα από ηφαιστειογενή κυρίως πε­τρώματα, και η θερμοκρασία τους κυ­μαίνεται μεταξύ 70 και 92 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να είναι οι θερμότερες φυσικές πηγές της χώρας μας και από τις θερμότερες πηγές της Ευρώπης. Μάλιστα οι αναβλύζουσες θερμές πηγές σε συνδυασμό με τα πετρώματα που συν­θέτουν το τοπίο της περιοχής δημιουργούν ένα απαράμιλλου κάλλους θέαμα που αξίζει να δει κανείς ακόμη κι αν δεν επιθυμεί να πλυθεί σε αυτές. Εκτός από τις χαλαρωτικές τους ιδιότητες, εξαιτίας της υψηλής τους θερμοκρασίας, οι ιαματικές πηγές του Πολιχνίτου ενδείκνυνται για χρονιές μορφές ρευματοπαθειών, ισχιαλγίες, αρθρίτιδες, γυναικολογικές παθήσεις, ενδο­κρινολογικές δυσλειτουργίες, δερματικές παθήσεις, νευρίτιδες, δυσπεψίες κ.ά.
Χρήσιμα τηλέφωνα
Λουτρά 22520, 41229 Δήμος 22520, 41212, 41223

Αιδηψός
Αναμφισβήτητα η Αιδηψός αποτελεί έναν από τους σπου­δαιότερους πόλους έλξης στο πλαίσιο του ιαματικού τουρι­σμού. Οι πηγές της μάλιστα είναι γνωστές από την αρχαία Ελλάδα. Τα ιαματικά νερά αναβλύζουν από πολλά και διά­φορα σημεία της πόλης, καθώς επίσης και μέσα από τη θά­λασσα ή ακόμη και κοντά σε παραλίες. Υπάρχουν πολλές ια­ματικές πηγές των οποίων η θερμοκρασία κυμαίνεται μετα­ξύ 28 έως και 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή λει­τουργούν ιδιωτικά υδροθεραπευτήρια, ξενοδοχεία, καθώς ε­πίσης και το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ, τα οποία παρέ­χουν στους επισκέπτες τις κατάλληλες υποδομές για να α­κολουθήσουν τις μορφές υδροθεραπείας που έχουν ανάγκη. Τα ιαματικά νερά της εν λόγω περιοχής ενδείκνυνται για πάρα πολλές παθήσεις όπως ρευματοπάθειες, σπονδυλοαρθρίτιδες, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, νευραλγίες, μυαλγίες, ημικρανίες, χρόνιες γυναικολογικές παθήσεις, αγγειοπάθειες κ.ά.
Χρήσιμα τηλέφωνα
Υδροθεραπευτήριο 22260, 23502 Δήμος 22260, 23270

Λουτράκι Αριδαίας
Οι ιαματικές πηγές Λουτρακίου του Δήμου Αριδαίας ή αλλιώς λουτρά Πόζαρ βρίσκο­νται στους πρόποδες του βουνού Βόρας και απέχουν 30 χιλιόμετρα από την Έδεσσα. Πέντε ιαματικές πηγές αναβλύζουν στην πε­ριοχή, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό φυ­σικό τοπίο. Η θερμοκρασία του νερού αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πηγές έχουν παροχή νερού 650 κυβικά μέ­τρα ανά ώρα, γεγονός το οποίο δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες για τη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που υπάρχει στην περιοχή. Οι ιαματικές πηγές ενδείκνυνται για αρκετές παθήσεις όπως ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, ισχιαλγίες, βρογχίτιδες, πα­θήσεις του νευρικού συστήματος, του κυκλοφορικού και αναπνευστικού εν γένει, κα­θώς επίσης και για δερματολογικές και γυ­ναικολογικές παθήσεις.
Χρήσιμα τηλέφωνα
Λουτρά 23840, 91300 Δήμος 23840, 21263

Καϊάφας
Η λίμνη του Καϊάφα βρίσκεται εντός των ο­ρίων του Δήμου της Ζαχάρως στο Νομό Ηλείας και οι ιαματικές της πηγές είναι α­πό τις διασημότερες στή χώρα μας. Οι πη­γές λουτροθεραπείας μάλιστα της περιοχής συχνά αναφέρονται και ως σπήλαια των Ανιγρίδων και των Ατλαντίδων Νυμφών. Το ιαματικό νερό αναβλύζει από το έδαφος, σε κάποια σημεία είναι ζεστό και σε κάποια άλλα κρύο, ενώ η θερμοκρασία του αγγίζει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι πηγές του Καϊάφα ενδείκνυνται για παθήσεις που αφορούν το μυοσκελετικά σύστημα, ό­πως αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδρομο, ρευ­ματοπάθειες, δερματικές παθήσεις, προ­βλήματα του αναπνευστικού συστήματος νευραλγίες, γυναικολογικές παθήσεις κ.ά.
Χρήσιμα τηλέφωνα
Λουτρά 26250, 31719 Δήμος 26150, 33000

Θερμοπύλες
Τα ιαματικά λουτρά των Θερμοπυλών α­πέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Λαμίας. Οι ιαματικές πηγές της περιοχής είναι γνωστές από την ελληνική μυθολογία, καθώς αναφέρεται ότι ο θεός Ήφαιστος δημιούργησε τις πηγές έπειτα από επιθυμία της θεάς Αθηνάς, προκει­μένου να πλένεται σε αυτές ο Ηρακλής μετά από τους άθλους του και υπό την ε­πίδραση των υδάτων αυτών να ανακτά και πάλι τις δυνάμεις του. Η θερμοκρασία των πηγών φτάνει περίπου τους 40 βαθ­μούς Κελσίου, ενώ η δράση τους ενδείκνυται για όσους αντιμετωπίζουν ρευμα­τικές και γυναικολογικές παθήσεις, κα­θώς επίσης και παθήσεις των νεύρων.
Χρήσιμα τηλέφωνα 
Υδροθεραπευτήριο, 22310, 93301, δήμος,
22310, 22557

_______________________________________________________________________________
Ταξιδεύοντας με το Volta GR  και συνταγές από το volta Koyzina

 
  There have been 33961 visitors (60568 hits) concertedly on this site!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=